کهرمان ریشه لغوی کلمه قهرمان ، نام استارت اپی که برای فروشگاه صنایع دستیمون با هدف حمایت ، توسعه و حفظ هنر اصیل ، فاخر و ناب ایرانی و همچنین رونقی برای کسب و کار های بومی و محلی منطقه مرزی تربت جام (شرق خراسان رضوی) انتخاب کردیم.

خشک کن

چرا کهرمان؟؟ ما معتقدیم قهرمانان مردم سرزمینی هستند که فرهنگ و تمدن بی بدیل خود را با هنرمندی که از ویژگی های ذاتی شان است؛ برای جهانیان تصویر کرده و امروز این مهم اتفاق نظر و قول مشهور همگی است که هنر تنها نزد ایرانیان است و بس…

با یاری خداوند امیدواریم بتوانیم رسالت خود را به سرانجام رسانده و مروج، صفا و زینت بخش خانه ها و زندگی روزمره تک تک آدمیان توسط این هنر بوده و طعم لذت آن را به ماندگارترین خاطره به انان بچشانیم…

مشاهده محصولات کهرمان